Beløpsgrensen på ekstra arbeidsgiveravgift økes, kalkulasjonsfaktoren på næringseiendom differensieres, og grensen for utgiftsføring av driftsmidler øker fra 15 000 til 30 000 kroner.Beløpsgrensen på ekstra arbeidsgiveravgift økes, kalkulasjonsfaktoren på næringseiendom differensieres, og grensen for utgiftsføring av driftsmidler øker fra 15 000 til 30 000 kroner.
Nyheter fra RegnskapNorge