Om praktiske problemstillinger rundt aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.Om praktiske problemstillinger rundt aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.
Nyheter fra RegnskapNorge