Skattedirektoratet instruerer skattekontorene om å følge gjeldende regelverk når det gjelder nyregistrering og fortsatt registrering av skogbruksvirksomhet.Skattedirektoratet instruerer skattekontorene om å følge gjeldende regelverk når det gjelder nyregistrering og fortsatt registrering av skogbruksvirksomhet.
Nyheter fra RegnskapNorge