I 2016 og 2017 er det gjort flere store endringer i reglene for skattlegging av inntekter fra skog. Skattedirektoratet har publisert svar på ofte stilte spørsmål.I 2016 og 2017 er det gjort flere store endringer i reglene for skattlegging av inntekter fra skog. Skattedirektoratet har publisert svar på ofte stilte spørsmål.
Nyheter fra RegnskapNorge