Uttalelse påvirker fremtidige Skattefunn-prosjekter, men også prosjekter godkjent i 2019 og tidligere.Uttalelse påvirker fremtidige Skattefunn-prosjekter, men også prosjekter godkjent i 2019 og tidligere.
Nyheter fra RegnskapNorge