Dersom forslaget vedtas blir det også plikt til å foreta skattetrekk i ytelsene. Arbeidsgiver blir dessuten belastet med arbeidsgiveravgift.Dersom forslaget vedtas blir det også plikt til å foreta skattetrekk i ytelsene. Arbeidsgiver blir dessuten belastet med arbeidsgiveravgift.
Nyheter fra RegnskapNorge