Foruten fordeler i form av deltakelse på reiser og arrangementer mv, skal plikten omfatte rabatter og bonusfordeler som arbeidstakeren oppnår som følge av arbeidsforholdet. Regnskap Norge er kritiske til forslaget.Foruten fordeler i form av deltakelse på reiser og arrangementer mv, skal plikten omfatte rabatter og bonusfordeler som arbeidstakeren oppnår som følge av arbeidsforholdet. Regnskap Norge er kritiske til forslaget.
Nyheter fra RegnskapNorge