Hensikten med forslagene er å motvirke konkurransevridende overskuddsflytting og skattetilpasninger.Hensikten med forslagene er å motvirke konkurransevridende overskuddsflytting og skattetilpasninger.
Nyheter fra RegnskapNorge