Det nye skjemaet RF-1359 erstatter RF-1059. Sistnevnte lever videre for personlige skattytere.Det nye skjemaet RF-1359 erstatter RF-1059. Sistnevnte lever videre for personlige skattytere.
Nyhet fra..