Finansdepartementet har med virkning fra 12.03.18 vedtatt endringer i bokføringsforskriften som tillater samfakturering av nettleie og elektrisk energi.Finansdepartementet har med virkning fra 12.03.18 vedtatt endringer i bokføringsforskriften som tillater samfakturering av nettleie og elektrisk energi.
Nyheter fra RegnskapNorge