Det er utarbeidet en veiledning om utkontraktering for foretak under tilsyn. Den påvirker ikke dagens rammer for regnskapsbedrifter, men det er flere forhold å tenke på.Det er utarbeidet en veiledning om utkontraktering for foretak under tilsyn. Den påvirker ikke dagens rammer for regnskapsbedrifter, men det er flere forhold å tenke på.
Nyheter fra RegnskapNorge