I tillegg foreslås ny pensjonsspareordning. Her finner du en oppsummering av budsjettforslagene innen skatt og avgift.I tillegg foreslås ny pensjonsspareordning. Her finner du en oppsummering av budsjettforslagene innen skatt og avgift.
Nyheter fra RegnskapNorge