Vi har kommentert budsjettet i studio – og møtt Finans Norge og Revisorforeningen for å se på hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet i fellesskap. Vi har kommentert budsjettet i studio – og møtt Finans Norge og Revisorforeningen for å se på hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet i fellesskap.
Nyheter fra RegnskapNorge