Når barnehage og barneskole åpner må behovet for omsorg bekreftes med legeerklæring. Omsorgsdager kan fortsatt benyttes for tiden med redusert åpningstid i barnehagen.Når barnehage og barneskole åpner må behovet for omsorg bekreftes med legeerklæring. Omsorgsdager kan fortsatt benyttes for tiden med redusert åpningstid i barnehagen.
Nyheter fra RegnskapNorge