Foretaksregisteret har vurdert egen praksis, men kommet til at det ikke gjøres endringer.Foretaksregisteret har vurdert egen praksis, men kommet til at det ikke gjøres endringer.
Nyheter fra RegnskapNorge