Ved innsending av Samordnet registermelding via Altinn kan ikke regnskapsførere og revisorer lenger bekrefte oppdrag med hjelp av vedlegg. Ved innsending av Samordnet registermelding via Altinn kan ikke regnskapsførere og revisorer lenger bekrefte oppdrag med hjelp av vedlegg.
Nyheter fra RegnskapNorge