Regnskap Norge er primært opptatt av at skattereglene ikke skal påføre næringslivet store administrative byrder, at reglene er praktikable, og at satser og regler tilrettelegger for at det er attraktivt å drive næringsvirksomhet i Norge.Regnskap Norge er primært opptatt av at skattereglene ikke skal påføre næringslivet store administrative byrder, at reglene er praktikable, og at satser og regler tilrettelegger for at det er attraktivt å drive næringsvirksomhet i Norge.
Nyhet fra..