Regnskap Norge har gitt innspill til Finansdepartementet om lov og forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Regnskap Norge har gitt innspill til Finansdepartementet om lov og forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.
Nyheter fra RegnskapNorge