Private og offentlige aktører har viet store ressurser på å bistå næringslivet med kompensasjonsordningene. Ordningen har ført til en spennende utvikling for offentlig forvaltning.Private og offentlige aktører har viet store ressurser på å bistå næringslivet med kompensasjonsordningene. Ordningen har ført til en spennende utvikling for offentlig forvaltning.
Nyheter fra RegnskapNorge