Ytelser fra forretningsforbindelser bør heller rapporteres fra disse direkte, som står nærmest til å verdsette fordelen.Ytelser fra forretningsforbindelser bør heller rapporteres fra disse direkte, som står nærmest til å verdsette fordelen.
Nyheter fra RegnskapNorge