For å motvirke unødvendige oppsigelser utvider regjeringen permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.For å motvirke unødvendige oppsigelser utvider regjeringen permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.
Nyheter fra RegnskapNorge