Gjeninnføringen av reduserte satser kommer som følge av endringer i EUs regelverk.Gjeninnføringen av reduserte satser kommer som følge av endringer i EUs regelverk.
Nyheter fra RegnskapNorge