Når rabatten har klar sammenheng med arbeidsforholdet er det skatteplikt for den ansatte. Det er ikke et vilkår at fordelen stammer direkte fra arbeidsgiver.Når rabatten har klar sammenheng med arbeidsforholdet er det skatteplikt for den ansatte. Det er ikke et vilkår at fordelen stammer direkte fra arbeidsgiver.
Nyhet fra..