Personer som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører senest 1. januar 2025 trenger ikke å oppfylle kravet til at minst ett år av praksisen skal være opparbeidet etter fullført utdanning, forutsatt at praksisen er opparbeidet de fem siste årene.Personer som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører senest 1. januar 2025 trenger ikke å oppfylle kravet til at minst ett år av praksisen skal være opparbeidet etter fullført utdanning, forutsatt at praksisen er opparbeidet de fem siste årene.
Nyheter fra RegnskapNorge