Skattedirektoratet legger til grunn at ordlyden «for den virksomhet som drives» innebærer en viss begrensning i hva som er bokføringspliktig.Skattedirektoratet legger til grunn at ordlyden «for den virksomhet som drives» innebærer en viss begrensning i hva som er bokføringspliktig.
Nyheter fra RegnskapNorge