Valget mellom å foreta halvt skattetrekk i enten november eller desember utvides til å gjelde også de med lønn pr time, dag, uke eller hver 14. dag.Valget mellom å foreta halvt skattetrekk i enten november eller desember utvides til å gjelde også de med lønn pr time, dag, uke eller hver 14. dag.
Nyhet fra..