For første gang siden Norsk RegnskapsStiftelse startet å utgi veiledningen, er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering (31.08.18).For første gang siden Norsk RegnskapsStiftelse startet å utgi veiledningen, er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering (31.08.18).
Nyheter fra RegnskapNorge