Finansdepartementet instruerer Skattedirektoratet om å endre sitt tidligere standpunkt om at omsetning av Bitcoin er avgiftspliktig.Finansdepartementet instruerer Skattedirektoratet om å endre sitt tidligere standpunkt om at omsetning av Bitcoin er avgiftspliktig.
Nyheter fra RegnskapNorge