Skatteetaten går inn i 2017 med utvidede rettigheter til å sanksjonere dem som oversitter frister eller gjør feil, og de økonomiske konsekvensene kan bli store.Skatteetaten går inn i 2017 med utvidede rettigheter til å sanksjonere dem som oversitter frister eller gjør feil, og de økonomiske konsekvensene kan bli store.
Nyheter fra Narf