Det nye avstemmingsskjemaet er tilpasset ny MVA-melding, som fra 2022 baseres på standard SAF-T MVA-koder og ikke er skjemabasert med faste poster som tidligere. Det nye avstemmingsskjemaet er tilpasset ny MVA-melding, som fra 2022 baseres på standard SAF-T MVA-koder og ikke er skjemabasert med faste poster som tidligere.
Nyheter fra RegnskapNorge