Regjeringen foreslår å innføre 10 % verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler i 2017. I 2018 økes rabatten til 20 %.Regjeringen foreslår å innføre 10 % verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler i 2017. I 2018 økes rabatten til 20 %.
Nyhet fra..