Dagens bruk av teknologi med elektroniske spor og registreringspunkter krever et regelverk som hindrer misbruk. De nye reglene medfører utvidede plikter for regnskapsførere.Dagens bruk av teknologi med elektroniske spor og registreringspunkter krever et regelverk som hindrer misbruk. De nye reglene medfører utvidede plikter for regnskapsførere.
Nyheter fra Narf