I 2022 får personlig næringsdrivende ny skattemelding, hvor næringsoppgaven med vedlegg er samlet i en næringsspesifikasjon. Det blir også mulig for aksjeselskaper å delta i pilot.I 2022 får personlig næringsdrivende ny skattemelding, hvor næringsoppgaven med vedlegg er samlet i en næringsspesifikasjon. Det blir også mulig for aksjeselskaper å delta i pilot.
Nyheter fra RegnskapNorge