Regjeringen foreslår en midlertidig regel for 2016 og 2017 om betalingsutsettelse i to år. Ordningen gjelder eiere av underskuddsbedrifter. Regjeringen foreslår en midlertidig regel for 2016 og 2017 om betalingsutsettelse i to år. Ordningen gjelder eiere av underskuddsbedrifter.
Nyhet fra..