Vi har gitt forenklingsinnspill til Finansdepartementets mva-ekspertgruppe og fått to nye fagtunge ressurser på huset.Vi har gitt forenklingsinnspill til Finansdepartementets mva-ekspertgruppe og fått to nye fagtunge ressurser på huset.
Nyheter fra RegnskapNorge