Regnskap Norge har gitt Finanstilsynet mange innspill på hva som bør omtales og avklares i nytt rundskriv til hvitvaskingsloven.Regnskap Norge har gitt Finanstilsynet mange innspill på hva som bør omtales og avklares i nytt rundskriv til hvitvaskingsloven.
Nyheter fra RegnskapNorge