Regnskapsforetak er fra og med 2022 pliktig til ha en oppdatert oversikt over avtaler om utkontraktering. Det omfatter bl.a. avtaler om ekstern IT-drift og programvare. Regnskapsforetak er fra og med 2022 pliktig til ha en oppdatert oversikt over avtaler om utkontraktering. Det omfatter bl.a. avtaler om ekstern IT-drift og programvare.
Nyheter fra RegnskapNorge