Kravet til fysiske styremøter, årsmøter og generalforsamlinger foreslås endret midlertidig.Kravet til fysiske styremøter, årsmøter og generalforsamlinger foreslås endret midlertidig.
Nyheter fra RegnskapNorge