Tradisjonell regnskapsproduksjon med løpende bilagsregistrering, månedlig avslutning av regnskapet og terminvise rapporteringer samsvarer ikke nødvendigvis med brukernes behov for løpende oppdatert informasjon. Tradisjonell regnskapsproduksjon med løpende bilagsregistrering, månedlig avslutning av regnskapet og terminvise rapporteringer samsvarer ikke nødvendigvis med brukernes behov for løpende oppdatert informasjon.
Nyhet fra..