Vi har har fått svar fra NAV på en del spørsmål knyttet til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.Vi har har fått svar fra NAV på en del spørsmål knyttet til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.
Nyheter fra RegnskapNorge