Skattedirektoratet har gitt svar på spørsmål om faste uunngåelige kostnader søkes kompensert når kostnadene inngår i felleskostnad mv.Skattedirektoratet har gitt svar på spørsmål om faste uunngåelige kostnader søkes kompensert når kostnadene inngår i felleskostnad mv.
Nyheter fra RegnskapNorge