Foretak som var pålagt full skjenkestopp eller var pålagt å holde stengt som følge av koronapandemien, kan få kompensert tapt varelager i desember 2021 og januar 2022.Foretak som var pålagt full skjenkestopp eller var pålagt å holde stengt som følge av koronapandemien, kan få kompensert tapt varelager i desember 2021 og januar 2022.
Nyheter fra RegnskapNorge