Regjeringen går inn for at tap av varelager som skyldes pålegg om skjenkestopp eller stenging kompenseres gjennom den ordinære kompensasjonsordningen. Regjeringen går inn for at tap av varelager som skyldes pålegg om skjenkestopp eller stenging kompenseres gjennom den ordinære kompensasjonsordningen.
Nyheter fra RegnskapNorge