Arbeids- og velferdsdirektoratet har forståelse for at ferieavvikling gir behov for noe lenger søknadsfrist.Arbeids- og velferdsdirektoratet har forståelse for at ferieavvikling gir behov for noe lenger søknadsfrist.
Nyheter fra RegnskapNorge