Arbeids- og sosialdepartementet lyttet til innspill og gir noen ekstra dager til å sende inn søknader. Arbeids- og sosialdepartementet lyttet til innspill og gir noen ekstra dager til å sende inn søknader.
Nyheter fra RegnskapNorge