God finansiell rapportering er ledelsesrapportering som er tidsriktig og relevant. Den inneholder status og resultater og den måler resultatene mot et sammenligningsgrunnlag. I tillegg inneholder den også utviklingstrekk over tid.God finansiell rapportering er ledelsesrapportering som er tidsriktig og relevant. Den inneholder status og resultater og den måler resultatene mot et sammenligningsgrunnlag. I tillegg inneholder den også utviklingstrekk over tid.
Nyhet fra..