Medlemsundersøkelsen belyser den økonomiske allmenntilstanden i næringslivet og er god dokumentasjon når vi løfter problemstillinger og løsningsforslag. Medlemsundersøkelsen belyser den økonomiske allmenntilstanden i næringslivet og er god dokumentasjon når vi løfter problemstillinger og løsningsforslag.
Nyheter fra RegnskapNorge