Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse kommet til at det ikke er grunnlag for å ilegge tilleggsskatt når en virksomhet har beregnet feil innførselsmerverdiavgift – vel å merke for den del av avgiften hvor virksomheten har korresponderende fradragsrett.Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse kommet til at det ikke er grunnlag for å ilegge tilleggsskatt når en virksomhet har beregnet feil innførselsmerverdiavgift – vel å merke for den del av avgiften hvor virksomheten har korresponderende fradragsrett.
Nyhet fra..