Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utsatt arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for «øvrige foretak».Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utsatt arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for «øvrige foretak».
Nyheter fra RegnskapNorge