Næringsdrivende og offentlige virksomheter som kjøper varer fra utlandet må som hovedregel betale merverdiavgift ved innførsel til Norge.Næringsdrivende og offentlige virksomheter som kjøper varer fra utlandet må som hovedregel betale merverdiavgift ved innførsel til Norge.
Nyheter fra RegnskapNorge